12.8.2022

Dereitos de autor

Os dereitos de autor protexen o traballo creativo. O obxecto dos dereitos de autor é a obra que creou o autor, unha persoa física. Os dereitos de autor coñécense comunmente como dereitos exclusivos do autor.