12.8.2022

Dereitos morais

Os dereitos morais son dereitos inalienables relacionados co respecto e a figura do autor, como o dereito de paternidade e o dereito á integridade.