12.8.2022

Distribución

Os exemplares das obras poden distribuírse mediante a venda, o préstamo e o alugamento. A venda de libros e obras de arte, o préstamo de libros e o alugamento de películas constitúen modalidades de distribución da obra. A distribución é un dos dereitos exclusivos nos dereitos económicos do autor.