12.8.2022

Exemplar dunha obra

Un exemplar dunha obra é unha copia física dunha obra, como un libro, un CD ou unha película en DVD. A copia tamén pode estar en formato dixital.