12.8.2022

Licenzas non exclusivas das entidades de xestión

As entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual conceden licenza para o uso das obras do seu repertorio a empresas, organizacións, centros de ensino, entre outros. Estas licenzas non só comprenden obras nacionais, tamén poden abranguer obras estranxeiras.