12.8.2022

Modificación libre

As ideas dunha obra creada por outra persoa poden materializarse nunha forma nova, creativa e orixinal. Se se orixina unha obra nova e independente, que non é identificable coa obra orixinal, o autor obterá os dereitos de autor pola súa obra. Para transformar unha obra orixinal precísase a autorización do autor.