12.8.2022

Modificación

A transformación dunha obra entra no ámbito dos dereitos exclusivos do autor e, para iso, precísase o consentimento do mesmo.