12.8.2022

Obra multimedia

Unha obra multimedia é unha combinación de varios materiais distintos, como imaxes, son, textos e imaxe en movemento.