12.8.2022

Obra orixinal

Unha obra orixinal é unha obra literaria, artística ou científica orixinal creada por un autor. Trátase dunha obra orixinal cando reflicte a pegada do seu autor, froito de decisións libres e creativas.