12.8.2022

Orixinalidade

A creación ten que ser orixinal para estar protexida polos dereitos de autor.