12.8.2022

Plaxio

O plaxio é facer unha reprodución e/ou transformación da obra doutro autor sen o permiso do titular dos dereitos de autor. O plaxio pode vulnerar os dereitos económicos e morais do autor.