12.8.2022

Produtor de fonogramas

O produtor dun fonograma é a persoa natural ou empresa baixo cuxa iniciativa e responsabilidade se realiza por primeira vez a fixación dunha obra musical ou execución dunha obra musical. O produtor de fonogramas recibe a protección dos dereitos conexos.