12.8.2022

Protección de dereitos conexos

Son dereitos próximos aos dereitos de autor que protexen, entre outros, os artistas intérpretes, produtores de son e cine, editores de determinadas producións editoriais, entre outros. Os dereitos conexos teñen case o mesmo contido que os dereitos de autor.