12.8.2022

Regalías

As regalías son a compensación que se aboa a un autor por permitir o uso da súa obra, por exemplo, a compensación que se paga a un escritor pola venda dun libro ou a compensación que se paga a un músico pola venda dun disco.