12.8.2022

Vulneración dos dereitos de autor

O uso ilegal dunha obra protexida por dereitos de autor (vulneración dos dereitos de autor)  pode implicar a imposición de sancións por danos e perdas.