ESTRATEXIAS DE BUSCA DE INFORMACIÓN E USO DOS BUSCADORES

Internet é unha cornucopia de información na que te perderás se non dominas os medios efectivos para buscar información.

Para filtrar a información de Internet, hai varios buscadores que proporcionan diferentes resultados de busca. Por iso, é importante utilizar varios buscadores e comparar entre si os resultados de busca obtidos.

Para que a busca de información usando palabras clave obteña bos resultados, debes dominar os comandos de busca necesarios para crear unha frase de busca, por exemplo, AND, OR, NOT ou “”, +, (). Para reducir os resultados, convén limitar a busca tamén por período, idioma e tipo de material, por exemplo, 2000 -, español, artigos.

Tamén debes aprender a utilizar diferentes bases de datos, xa que conteñen amplas referencias ou documentos sobre unha materia determinada.

Ademais de Internet, na busca de información, tamén podes seguir usando obras de consulta, como manuais e guías. Para iso, debes consultar o sistema de clasificación da biblioteca e practicar a busca de libros na base de datos da biblioteca.

A busca de información efectiva tamén inclúe a avaliación e a selección dos resultados de busca, por exemplo, a identificación dos resultados comerciais e ideolóxicos baseándose nos datos certos. Wikipedia non debe usarse como unha fonte en si mesma, senón que moitas veces é útil para obter fontes e identificar diferentes perspectivas, sempre que saibas como ler os antecedentes e a información de base dun artigo de Wikipedia.