Referencia ou cita indirecta

Unha referencia consiste en expresar un tema ou contido coas túas propias palabras. Á hora de facer referencias, é importante comprender correctamente de que trata o texto, ou sexa, atopar o alegato principal do texto e os argumentos que o apoian.

Manuel di que o plaxio é ilegal.

Segundo Manuel, o plaxio é ilegal.

Ao facer unha referencia a un texto orixinal non deben facerse valoracións. Algúns verbos que indican valoración son, por exemplo, afirma e cre. Ás veces, é preciso mostrar a túa propia opinión a respecto do tema ou contido do texto. Nestas circunstancias, pode comentarse o contido do texto, en cuxo caso, se fala dunha referencia de comentario.

Manuel cre [mais non o sabe con seguridade] que o plaxio é ilegal.