Imaxes

Xéranse dereitos de autor para o fotógrafo, mais non para as persoas que aparecen na foto.

Como norma xeral, poden facerse fotos e vídeos en lugares públicos. Facer fotos é diferente de publicalas. Pide permiso sempre ás persoas que aparecen nunha foto para compartila.

icon_pdf

Descargar resumo