Copiar para uso privado

Para uso persoal, poden copiarse música, películas, libros, imaxes, etc.

Compartir en Internet non é un uso privado.

icon_pdf

Descargar resumo