Dereitos de autor, internet e redes sociais

As normas que rexen a protección da intimidade e os dereitos de autor están vixentes tanto en Internet como nas redes sociais. Como norma xeral, precísase permiso para compartir en Internet ou nas redes sociais imaxes, vídeos, música, etc., feitos ou tomados por outras persoas.

Se hai persoas que poidan ser recoñecidas nunha imaxe ou un vídeo, tamén se precisa o seu consentimento para compartir a imaxe ou o vídeo en Internet ou nas redes sociais.

icon_pdf

Descargar resumo