A clase está organizando unha discoteca na escola para recadar fondos para a viaxe de fin de curso. ¿Precísase permiso para reproducir música?

A clase debe obter o permiso para reproducir música en SGAE e SEDA, sen prexuízo dos dereitos que lles poidan corresponder aos titulares de dereitos representados por AGEDI e AIE.

More