As licenzas de CEDRO tamén son válidas para bibliotecas?

Para que os alumnos poidan realizar copias das obras da biblioteca do centro escolar este precisa, con carácter xeral, dispor de autorización. CEDRO dispón de licenzas para a reprodución en bibliotecas e centros de documentación. Ademais, algunhas bibliotecas poden beneficiarse de límites ou excepcións concretos, como o límite previsto no artigo 37.2 da Lei de Propiedade Intelectual, que autoriza a algúns establecementos a prestar obras, aínda que algúns deles deben aboar unha remuneración por iso. Os mesmos principios son aplicables a realizar proxectos na biblioteca que nos dereitos de autor en xeral. Para usar unha obra doutra persoa nun traballo propio, precísase o permiso do titular dos dereitos de autor.

Se a biblioteca desexa publicar un proxecto no seu sitio web, debe asegurarse de que os autores do proxecto e a biblioteca teñan todos os dereitos para publicar en Internet os textos, as imaxes e a música utilizadas no mesmo. Ademais, a biblioteca precisa os permisos dos autores do proxecto para publicalo en Internet. No caso de nenos menores de idade autores do proxecto ou que poidan aparecer nas imaxes, tamén se precisa o permiso dos titores.

More