Durante canto tempo están vixentes os dereitos de autor?

Os dereitos de autor están vixentes durante a vida do autor e 70 anos tras o seu falecemento, a contar desde o 1 de xaneiro do ano seguinte.

Os prazos de protección das obras en colaboración calcúlanse desde o final do ano do falecemento do último autor falecido. Por exemplo, o vencemento do prazo de protección dunha obra cinematográfica calcúlase a partir do ano do falecemento do último director principal, guionista, escritor de diálogos ou compositor da música creada para a película que falecera.

More