En que medida podo citar o texto doutra persoa no meu propio escrito?

A extensión dunha cita permitida debe limitarse a un fragmento e na medida necesaria para o fin perseguido. A cita debe estar relacionada co tema que está tratando a persoa que fai a cita no seu texto ou presentación. O propósito da cita adoita ser aclarar o asunto que se está tratando cun exemplo.

Ao citar, debe mencionarse a fonte da cita, ou sexa, como norma xeral, o nome do autor e a obra fonte.

More