Na educación a distancia, poden escoitarse gravacións do libro de texto a través do micrófono ou o ordenador do profesor? E colgar unha gravación do libro de texto nunha plataforma de aprendizaxe pechada para que os alumnos a escoiten?

Unha gravación en audio do libro de texto é un acto de reprodución que require autorización, con carácter xeral. Para este uso, precísase o permiso do titular dos dereitos de autor.

Para compartir esa gravación cos alumnos tamén se precisa autorización. Nesa situación, debe pedirse permiso á editorial do libro de texto para usar a gravación.

More