Os alumnos poden editar imaxes que se atopen en Internet?

Editar, recortar e outros tipos de procesamentos de imaxes constitúen unha modificación. A modificación pertence aos dereitos exclusivos do autor e, para iso, precísase o permiso do fotógrafo, con carácter xeral. Ademais de pedir autorización ao titular de dereitos, pode solicitarse autorización á entidade de xestión VEGAP. Por exemplo, a imaxe pode retocarse cun programa de edición de imaxes. Para compartir a imaxe editada precísase autorización do titular de dereitos. Ao copiar e utilizar os materiais, deben indicarse o nome do autor e a publicación na copia ou en relación co material de acordo coas boas prácticas.

More