Pode citarse unha fotografía ou outra ilustración?

Poden citarse imaxes nunha presentación científica, como unha tese ou unha investigación de historia da arte, así como nunha presentación crítica, por exemplo, unha crítica teatral ou de artes visuais. A imaxe debe ter unha conexión co texto e a cita debe estar xustificada para aclarar ou ilustrar a presentación. Porén, non poden recompilarse ilustracións para adornar ou complementar unha publicación alegando o límite de cita.

More