Pode incluírse material audiovisual nun sitio web persoal?

Precísase o permiso do titular dos dereitos para gardar material audiovisual realizado por outra persoa, como un vídeo en liña, nun sitio web persoal. Está permitido crear hipervínculos directos, polo que, por exemplo, pode crearse unha ligazón a un vídeo de YouTube, que sexa lícito. O creador do vídeo tamén puido permitir que o vídeo se insira no sitio web. Considérase contido audiovisual todo tipo de imaxes en movemento, como programas de televisión, películas e vídeos en liña, como vídeos de YouTube.

More