Pode reproducirse música dun CD na asemblea da escola que se transmite pola radio central?

Para levar a cabo esa utilización precísase permiso.

More