Podemos debuxar ou pintar personaxes coñecidos, por exemplo, de libros de contos ou cómics e utilizalos no blog da escola ou revista escolar?

Os dereitos de autor outorgan ao creador ou artista dun traballo creativo o dereito exclusivo a decidir como se utiliza a obra que creou. Por exemplo, os personaxes de debuxos animados están protexidos por dereitos de autor como obras de artes visuais e un personaxe tamén pode estar protexido como marca comercial.

As ideas non están protexidas por dereitos de autor, polo que un personaxe de debuxos animados pode utilizarse como fonte de inspiración e, por exemplo, pode debuxarse un personaxe dun parrulo con roupa ou algo semellante, sempre que non se reproduza directamente un personaxe creado por outra persoa. En situacións como esta, valórase se os personaxes son identificables cos personaxes orixinais.

Tamén poden debuxarse ou pintarse personaxes de debuxos animados coñecidos para uso privado, mais para o seu uso para outros fins, como norma xeral, esíxese o consentimento do titular dos dereitos.

Se estes debuxos se van utilizar no blog ou revista do colexio, precísase autorización. Polo tanto, sen o devandito consentimento, os debuxos ou pinturas de personaxes non poden, por exemplo, imprimirse en produtos para a venda, publicarse nunha publicación impresa ou en Internet.

More