Poden copiarse e compartirse receitas de cociña en Internet, por exemplo, nun blog?

As receitas que conteñen só instrucións de elaboración, como norma xeral, están excluídas da protección dos dereitos de autor. Os dereitos de autor non protexen a mera información das receitas de cociña, como, por exemplo, a listaxe de ingredientes ou proporcións.

Porén, cabe sinalar que unha receita, por exemplo, pode aparecer no contexto dun artigo de xornal, un libro de cociña ou un blog que si estarán protexidos por dereitos de propiedade intelectual e que para ser copiados se precisará permiso.

More