Poden mostrarse vídeos de YouTube no ensino?

Como regra xeral, precísase permiso para proxectar vídeos de Internet, como vídeos de YouTube, no ensino. Porén, en Internet, hai moitos vídeos, cuxo uso pode estar permitido con fins didácticos, por exemplo, cunha licenza Creative Commons.

Cabe sinalar que o material que hai en Internet puido colgarse na rede sen o consentimento do titular dos dereitos. Non está permitido proxectar contido subido a Internet ilegalmente.

More