Pódese navegar por Internet na clase?

Si se pode, se as normas do centro de ensino o permiten. Pódese navegar por Internet. Porén, pór unha película, un vídeo, unha obra textual, que estean en liña, por exemplo, coa axuda dun canón de proxección, é un acto de posta a disposición que require autorización do titular dos dereitos.

More