Podo adaptar textos ou imaxes tomados de Internet?

Para unha adaptación, precísase normalmente o permiso do autor ou dos titulares dos dereitos. O autor ten o dereito a decidir sobre a obra con e sen alteracións, como traducións ou adaptacións, noutro xénero literario ou artístico, ou utilizando outros métodos.

Unha adaptación xorde, por exemplo, cando se fan adicións ou outros cambios a unha obra existente. Unha adaptación consiste, por exemplo, en facer novos arranxos a unha sinfonía, resumir unha obra literaria ou cando un libro se converte nunha película ou unha obra de teatro. Para facer unha adaptación precísase o permiso do autor da obra orixinal.

Porén, non se precisa permiso se o prazo de protección da obra orixinal (70 anos tras o falecemento do autor orixinal, a contar desde o 1 de xaneiro do ano seguinte) venceu ou se a obra se publicou, por exemplo, cunha licenza Creative Commons que permita a súa adaptación.

Con base no límite de parodia tamén pode modificarse unha obra. Con base no límite de parodia non se require o consentimento do autor para a parodia da obra divulgada, mentres non implique risco de confusión coa mesma nin se infira un dano á obra orixinal ou ao seu autor. Ao editar o material, debe lembrarse o respecto aos dereitos morais do autor. Pode atopar máis información sobre a licenza de CEDRO aquí.

More