Podo colgar fotografías, debuxos realizados ou textos escritos polos alumnos na páxina web do colexio?

Os alumnos xeran dereitos de autor polo material que creen eles mesmos, como debuxos ou teses escritas. Para o uso desa obra, por exemplo, na páxina web do colexio, esíxese o consentimento do alumno. Se o alumno é menor de idade, debe obterse o permiso dos seus titores.

More