Podo copiar un fragmento dun cómic, ou un xornal e pegalo no meu propio material didáctico?

Poderá utilizarse un fragmento dunha obra literaria na túa propia obra con base no límite de cita. Se non se cumpren os requisitos do límite de cita a utilización dun fragmento requirirá autorización do titular de dereitos. Coa licenza de dereitos de autor para centros educativos de CEDRO obtense autorización para o uso de obras textuais na aula e para a posta a disposición de copias parciais na intranet do centro.

More