Podo engadir novos pasos, preguntas de axuda ou opcións de resposta a unha tarefa do libro de texto?

A modificación do material, como norma xeral, esixe o permiso do autor ou titular dos dereitos. En xeral, non se permite modificar unha tarefa como, por exemplo, engadir novas opcións de resposta a unha tarefa orixinal, se se trata dunha obra protexida por dereitos de autor.

Porén, unha tarefa particular non sempre está protexida necesariamente pola Lei de Propiedade Intelectual, ou sexa, a denominada obra que supera o limiar de orixinalidade. Se unha tarefa particular non está protexida polos dereitos de autor, esa tarefa particular pode modificarse libremente. Porén, cabe sinalar que un caderno de exercicios, ou un libro de texto ou de exercicios está protexido por dereitos de propiedade intelectual e, polo tanto, a súa copia, modificación, distribución, precisa autorización do titular de dereitos. Precísase o permiso do titular dos dereitos de autor para copiar e modificar o conxunto de tarefas ou o libro de texto e de exercicios. Para facer copias parciais de libros de texto pode obterse unha licenza de CEDRO.

Os dereitos de autor non protexen as ideas, polo que podes utilizar a mesma idea nas túas propias tarefas.

More