Podo fotocopiar un libro de texto, cuxa edición estea esgotada?

Aínda que a obra se atope esgotada ou descatalogada, precísase autorización para fotocopiala, salvo que se trate dunha copia para uso privado. Para fotocopiar unha obra no ámbito educativo precísase, con carácter xeral, autorización do titular de dereitos ou licenza de CEDRO.

More