Podo incluír imaxes, extractos de texto ou artigos nos materiais que creo para os alumnos se indico a fonte correctamente?

Con base no límite de cita, un profesor poderá incluír nunha obra propia (por exemplo, materiais que cree para os alumnos, unha tese, un informe, etc.) un fragmento dunha obra allea ou obras illadas de carácter plástico ou fotográfico figurativo, sempre que se trate de obras xa divulgadas e a súa inclusión se realice a título de cita ou para a súa análise, comentario ou xuízo crítico. Tal utilización só poderá realizarse con fins docentes ou de investigación, na medida xustificada polo fin desa incorporación e indicando a fonte e o nome do autor da obra utilizada. Non poderá incorporar un fragmento ou unha imaxe se non concorre fin docente ou de investigación.

A cita debe ter un propósito relevante e xustificado como apoio a un texto ou presentación propios. Se non se cumpren estes requisitos, o profesor ou o centro educativo precisarán autorización.

More