Podo transmitir música ou videoclips aos alumnos na educación a distancia?

Debe solicitarse permiso aos titulares dos dereitos para transmitir música na aula.

Do mesmo xeito, precísase autorización para utilizar ou compartir música en Internet e nas canles de redes sociais. Un centro educativo non precisa permiso  para usar música na aula. Pode acudir ás entidades de xestión correspondentes SGAE/SEDA, AGEDI, AIE.

More