Por que preciso permiso para usar material copiado de Internet?

A Lei de Propiedade Intelectual é aplicable a todas as obras, independentemente do modo de expresión ou publicación. Por este motivo, as obras que atopamos en Internet están protexidas por dereitos de autor, igual que outras.

De acordo coa Lei de Propiedade Intelectual, o autor dunha obra literaria ou artística ten o dereito exclusivo a decidir sobre o uso da súa obra. O dereito exclusivo do autor core todos os medios técnicos e métodos cos que poida copiarse a obra. Copiar ou descargar de Internet é unha forma de crear copias dunha obra.

Por esta razón, tamén se precisa permiso para usar obras protexidas por dereitos de autor en Internet. Nalgúns casos, o autor puido conceder permiso para usar as súas obras dispoñibles libremente en Internet, por exemplo, cunha licenza Creative Commons. As devanditas obras poden usarse de acordo coas condicións da licenza.

More