Preciso permiso para proxectar películas alugadas e propias nas noites de cine para o alumnado?

Si. Precísase permiso para proxectar películas porque a proxección é pública. Ao avaliar a condición pública do evento da proxección non importa cantas persoas asisten ao acto en realidade.

Os permisos para proxectar películas poden solicitarse a EGEDA, sen prexuízo dos dereitos doutros titulares como SGAE ou DAMA, que terán dereito a ser remunerados. O permiso tamén pode solicitarse directamente á produtora da película.

More