Preciso permiso se aparece, por exemplo, un cadro, unha estatua ou un cartel en segundo plano das persoas que entreviste ou calquera ouro vídeo que gravara?

Calquera obra susceptible de ser vista ou oída con ocasión de informacións sobre acontecementos da actualidade pode ser reproducida, distribuída e comunicada publicamente, aínda que só na medida en que o xustifique a devandita finalidade informativa.

More