Que é o símbolo de copyright?

A marca © é un símbolo internacional que se usa nunha obra protexida por dereitos de autor diante do nome do autor ou o titular dos dereitos de autor. Ao usar o símbolo de © pode indicarse quen é o propietario dos dereitos de autor dunha obra. Porén, para recibir a protección ou xerar os dereitos de autor non se esixe o uso do símbolo ©. A ausencia do símbolo de copyright ou © nunha obra tampouco suprime a protección de dereitos de autor dunha obra que acade o nivel de obra. Os dereitos de autor xéranse e a protección comeza ao crear unha obra e non se require rexistro nin ningún outro trámite.

Non existen formas especiais establecidas para o uso do símbolo ©. O máis habitual é que se use na forma de Copyright © nome do autor ou titular dos dereitos e o primeiro ano de publicación. A palabra copyright tamén pode omitirse. Por exemplo, © CEDRO 2020.

More