Se o profesor quixese crear un blog propio para a clase, onde compartir fotos dos alumnos e os traballos realizados en grupo polos alumnos e outros traballos, habería algo que debería considerar?

Para usar e compartir as obras e fotografías de alumnos, esíxese o seu permiso e, no caso de menores, tamén o dos seus pais. Os dereitos de autor dunha obra creada por un alumno sempre lle pertencen a el.

Se usas unha fotografía na que haxa persoas que se poida identificar tamén precisas o permiso da persoa que aparece na imaxe. En principio, recoméndase utilizar un grupo pechado ao que só poidan acceder os alumnos da clase e os seus pais.

Os servizos en liña adoitan ter condicións de uso que convén ler detidamente antes de utilizar o servizo. Nas condicións de uso, por exemplo, o provedor de servizos pode ceder os dereitos. Se o profesor garda os traballos dos alumnos no servizo, debe ter o dereito para ceder os dereitos do alumno a terceiros.

More