Uns alumnos inclúen imaxes e música de Internet no avance dun libro que preparan. Precísanse permisos especiais para iso?

Para incluír música e imaxes alleas nun avance requírese autorización.

Engadir música de fondo a unha presentación de PowerPoint ou semellante é unha sincronización, para o que se precisa un permiso especial dos autores da música. Tamén se pode solicitar a autorización a SGAE ou SEDA, sen prexuízo dos dereitos que lles poidan corresponder a outros titulares representados por AIE e AGEDI.

No avance dun libro, tamén poden usarse imaxes feitas e tomadas por un mesmo, así como música de creación propia ou imaxes e música de uso libre que se atope en Internet, como imaxes con licenza CC ou materiais cuxo prazo de protección vencera.

More