10.8.2022

Espazo das clases de 1.º-2.º de ESO

Nos espazos das clases de 1.º-2.º de ESO, atopará cuestionarios e un divertido xogo do artista, así como un cofre misterioso. Detrás dos obxectos que se moven, tamén atopará fichas de tarefas e cadros de repaso sobre os temas fundamentais dos dereitos de autor na súa produción persoal.

Aula do Dereito de Autor: Educación Primaria e ESO

A quen está dirixido: Clases de 1.º-2.º de ESO