10.8.2022

Formación de profesorado sobre os dereitos de autor

Na Aula do Dereito de Autor, dominará os dereitos de autor coa axuda de cuestionarios e xogos. Coa axuda das instrucións de autoaprendizaxe, todo o material se pode completar tamén de xeito independente e poden demostrarse as capacidades coa insignia de Experto en dereitos de autor.

Formación de profesorado

O conxunto dos materiais sobre os dereitos de autor pode considerarse como parte da formación do profesorado ou a formación continua do profesorado.

A quen está dirixido: estudantes de maxisterio, profesores