10.8.2022

Realización dun proxecto

Os dereitos de autor son unha parte fundamental da realización dun proxecto. Antes de comezar un proxecto, familiarícese cos resumos e os exemplos para citar as fontes que se atopan na Aula do Dereito de Autor na medida en que sexa relevante para o proxecto en curso. Tamén pode utilizar o material do profesor como axuda.

Os resumos atópanse na parede da sala de vídeo e no banco de materiais do profesor.

A quen vai dirixido: Primaria, ESO, Bacharelato, Formación Profesional