9.9.2022

Dereitos de autor do profesor

O profesor ten os dereitos de autor do material creado por el que supere o limiar de orixinalidade.